Forbrukslån – slik foregår prosessenForbrukslån – slik foregår prosessen

Det kan være mange grunner til at noen trenger et forbrukslån. Kanskje skal man pusse opp, reise på ferie eller rett og slett trenger litt ekstra penger en periode. Mange banker, som for eksempel Bluestep, Nordea og Sparebanken, tilbyr forbrukslån. For mange kan det være vanskelig å forstå prosessen rundt å søke forbrukslån, og ikke minst like vanskelig å velge riktig bank.

For å få innvilget et forbrukslån må man gjennom en kredittsjekk for å vise at man kan og vil betale tilbake lånet man eventuelt får innvilget. Denne typen lån krever ikke sikkerhet gjennom pant i for eksempel eiendom. Det er altså kredittsjekken som avgjør om man får lånet eller ikke. Med en gang man har blitt sjekket og godkjent, vil lånet komme på konto i løpet av 1–2 virkedager.

Kriterier for å få forbrukslån

For å få forbrukslån finnes det en del kriterier man må oppfylle. Dette er for at banken i størst mulig grad skal kunne være sikker på at man kan betale ned lånet, og at det er forsvarlig å gi det ut. Det første kriteriet er at man må være mellom 23 og 70 år. Det er altså ikke nok å være over 18 år og myndig.

Det andre kriteriet er at man må være norsk statsborger. Hvert fall for å få innvilget et forbrukslån i Norge. Har man statsborgerskap i et annet land enn Norge, kan man søke om forbrukslån i det landet. Det siste kriteriet er at man må ha en fast inntekt. Dette kriteriet er både for banken sin del, og ens egen. Det er sjelden lurt å la et forbrukslån forrente seg.

Hva er viktig å tenke på når det gjelder forbrukslån?

Det aller viktigste å tenke på når man skal søke om forbrukslån, er at man skal betale det tilbake. Et forbrukslån er ikke penger man får, men penger man låner av banken. Forbrukslån har som regel høyere renter enn andre lån, og betaler man ikke avdragene innen de gitte fristene vil lånet forrente seg. Det er en dårlig idé i og med at totalkostnaden av lånet da blir høyere enn antatt.

Når man skal regne på totalkostnad og nedbetaling av et forbrukslån, må man gjøre utregningene sine basert på effektiv rente. Det blir ofte oppgitt nominell rente, men effektiv rente er det man skal ta hensyn til. Det vil si at man legger inn alle kostnader, for eksempel gebyrer, i regnskapet. På denne måten slipper man uforutsette utgifter og har full kontroll over hva man skal betale.

Nedbetaling av forbrukslån

Et forbrukslån må til syvende og sist betales ned. Helst med en gang. Da slipper man renter. Hvis ikke må det nedbetales over en bestemt periode. Nedbetalingsperioden blir man enig med banken om. Enten har banken en fast nedbetalingstid eller så kan man bli enig tatt i betraktning den økonomiske situasjonen og ønsket om å nedbetale. Økonomisk sett er en rask nedbetaling mer lønnsomt for lånetakere enn en lengre.

Det man må ta hensyn til når man skal nedbetale et forbrukslån, og andre lån for så vidt, er hvor mye man har råd til å nedbetale hver måned. Her bør det tas hensyn til økonomiske faktorer som lønn og andre faste utgifter. Utregningen bør ha med lånets størrelse og den effektive renten på lånet for å bli presis. Nedbetalingsperioden man kan få kan variere veldig.

Alternativer til forbrukslån

Et forbrukslån er objektivt sett ikke et gunstig lån, sammenlignet med andre lån. Noen ganger det likevel nødvendig å ta et slikt lån. Det man kan og bør tenke på i forkant av søknad om forbrukslån, er om det er helt nødvendig med et slikt lån. Kanskje finnes det andre alternativer som er bedre og mindre risikofylte. Noen ganger gjør det kanskje det ikke det.
Alternativer til et forbrukslån kan enten være økt inntekt på andre måter eller en reduksjon av utgifter. Det kan være å ta en ekstra deltidsjobb hvis man ikke allerede jobber hundre prosent. Det kan være å låne av en venn, et familiemedlem eller en bekjent. Da slipper man som regel å betale rente. Kanskje kan utgiftene senkes. Hvis man for eksempel har bil, kan man vurdere å selge.

Oppsummering av prosessen rundt forbrukslån

 • Mellom 23 og 70 år, norsk statsborger og fast inntekt
 • Effektiv rente
 • Nedbetalingstid

Viktige faktorer å tenke på når man vurderer å søke forbrukslån er blant annet nødvendighet, kriterier for innvilgelse, totalkostnad og nedbetalingstid. Forbrukslån kan for noen være en god løsning for å bedre økonomien en kort periode. Risikoen ligger i at man kanskje ikke greier å håndtere lånet. Da vil det forrente seg og man kan komme i en økonomisk knipe. Derfor bør søknad om forbrukslån vurderes nøye før søknad.

Skaff et billig tilbud i banken når du skal søke om refinansieringSkaff et billig tilbud i banken når du skal søke om refinansiering

Å refinansiere betyr å samle eller bytte ut et lån med et annet. Slik kan du få en del økonomiske fordeler som for eksempel lavere rente, lengre nedbetalingstid eller mer fleksibilitet. Har du mange mindre lån og kreditter vil du få bedre oversikt om du samler disse i ett større lån hos en bank. Dessuten har små lån veldig høy rente, derfor kan du spare gode penger på å erstatte de med et lån med lavere rente. Du vil også spare penger fordi antall innbetalingsgebyrer blir redusert. De fleste banker og finansinstitusjoner i Norge tilbyr refinansiering.

Sammenlign ulike banker

Uansett om du skal søke refinansiering eller andre typer lån og banktjenester, lønner det seg alltid å sammenligne flere banker. Begynn med hovedbanken din og spør om den kan komme med et tilbud. Undersøk så med andre konkurrerende banker om de har et bedre tilbud. Hvis hovedbanken din ikke vil eller kan matche konkurrentenes tilbud, er det bare å bytte bank. I tillegg til de store bankene, sjekk også tilbudene fra mindre spesialbanker. Alle er i ulik økonomisk situasjon og kanskje en mindre spesialbank har et tilbud som passer akkurat til ditt behov.

Det finnes mange gode sammenligningstjenester på nett som lar deg sammenligne banker. Når du sammenligner tilbud fra banker, se alltid på den reelle renten, da denne inkluderer alle kostnader ved lånet. I tillegg til rente, kan det være ulike gebyrer og avgifter knyttet til lånet. Dette kommer ikke fram i den nominelle renten, som ofte er oppgitt. Det er ikke bare privatpersoner som har behov for å refinansiere lån, se for eksempel denne artikkelen om PGS som vil få en betydelig forhøyet aksjekurs ved å refinansiere.

 • Det lønner seg å sammenligne flere banker når man skal søke om finansiering
 • Se alltid på den reelle renten når du skal sammenligne

Bruk en lånemegler

En måte å skaffe seg et billig lånetilbud på, er å bruke en megler av lån. I stedet for å sende søknad om lån til mange banker, sender du kun en søknad til lånemegleren. Slik vil du spare tid. Lånemegleren sender så søknaden til flere andre banker som vil komme tilbake til deg med et lånetilbud. Det er gratis og uforpliktende å bruke en lånemegler og du trenger ikke å takke ja til tilbudet du får. En lånemegler kan også bistå deg med råd og tips underveis i søkeprosessen om lån.

Hvis du bruker en lånemegler, pass på å bruke en ledende megler som kan videresende søknaden din til så mange banker som mulig. Eksempler på gode lånemeglere i Norge er Lendo, Finanstipset og Lånemegleren. Før du kontakter lånemegleren, sørg for å ha alle papirer i orden, som for eksempel bankutskrifter og selvangivelser. Etter at du har søkt, vil du normalt få svar på din søknad etter ikke så lenge. Refinansieringen vil skje innen noen få virkedager uten at du trenger å foreta deg så mye. Bankene ordner opp og sletter og oppretter lån seg i mellom.

Ha kontroll på økonomien når du søker refinansiering

For å få det billigste tilbudet når du skal søke refinansiering er det lurt å skaffe seg oversikt over egen økonomi før du søker. Slik avdekkes lånebehovet slik at du ikke søker om for mye eller for lite lån, og hvor mye du har mulighet til å betale i renter og avdrag hver måned. Slik vil du unngå betalingsproblemer senere. Du bør vite omtrent hvor mye du har i inntekter og utgifter, hvor mye gjeld du har og hvor mye boligen din er verdt. Det kan også være lurt å finne ut gjeldsgraden på boligen.

For å regne ut gjeldsgrad på boligen, bør du sjekke boligens markedsverdi. De fleste eiendomsmeglere kommer på gratis befaring. Så må du finne ut hvor mye gjeld du har på boligen i forhold til markedsverdi. Hvis du har mulighet til å søke finansiering med pant i bolig, vil du få en vesentlig bedre rente enn ved usikret finansiering. Det er ikke bare private som tar opp refinansiering tar opp refinansiering. Også store bedrifter, som for eksempel Norwegian, tar opp refinansiering for å bedre sine økonomiske betingelser. I næringslivet er det vanlig å refinansiere både små og store lån.

 • Skaff deg oversikt over egen økonomi før du søker om lån
 • Ha et månedlig budsjett

Still med sikkerhet

En av de viktigste faktorene for å få et godt tilbud i banken når du skal søke refinansiering er om du kan stille med sikkerhet eller ikke. Dersom du kan stille bolig, fritidsbolig eller annen eiendom som sikkerhet, vil du få en vesentlig lavere rente. Det er fordi banken kan ta pant i boligen eller eiendommen om lånet skulle bli misligholdt. Men usikrede lån ofte har en rente på mellom 1 0% og 20 %, kan du få refinansieringslån med sikkerhet i bolig helt ned ned i 6 %, avhengig av din økonomiske situasjon.

Det er noen krav som må overholdes for å kunne stille bolig eller eiendom som sikkerhet når du skal søke refinansiering. Gjeldsgraden på boligen eller eiendommen som stilles som sikkerhet bør helst ikke være høyere enn 70 % til 80 %. Den totale lånesummen, inklusive lånet du skal bruke til refinansiering, kan ikke overstige 85 % av markedsverdien til din bolig eller eiendom. Dette er en bestemmelse som reguleres av Finanstilsynet, men i spesielle tilfeller kan det gjøres unntak. Du må eie boligen selv. Du må også kunne vise til en minimumsinntekt.

 • Du får vesentlig lavere rente om du kan stille med sikkerhet i bolig
 • Det er noen kriterier som må oppfylles før du kan søke om slik type finansiering

Kan jeg refinansiere om jeg har betalingsanmerkning?

Om du har en eller flere betalingsanmerkninger vil de fleste banker si nei til å gi ytterligere lån eller refinansiering. Det er fordi en betalingsanmerkning er et bevis på at du har misligholdt en økonomisk forpliktelse, og bankene anser dette som risikofylt. Det finnes imidlertid unntak, noen få mindre spesialbanker tilbyr refinansiering til de som har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker. Dette forutsetter at du kan stille med bolig eller annen eiendom som sikkerhet. Bankene vil i alle tilfeller kreve at du tar økonomiske grep for å rydde opp i din personlige økonomi.

For å summere opp, er det altså flere grep man kan ta for å få et billig tilbud hvis du ønsker å refinansiere. Først og fremst bør du sammenligne flere banker og lånetilbud, enten hos hver enkelt bank, eller ved bruk av en lånemegler. Om du kan stille med sikkerhet i form av bolig eller eiendom, vil du sannsynligvis få en god rente. Det er også lurt å kvitte seg med inkassosaker og betalingsanmerkninger før man søker lån, da dette påvirker negativt slik at du kanskje får en høyere rente enn nødvendig.

Den beste metoden for å finne billigste forbrukslån i NorgeDen beste metoden for å finne billigste forbrukslån i Norge

Forbrukslån er kjent for å ha høye renter. I noen tilfeller kan renten overstige 20% per år, som igjen ligger på nivå med et kredittkort.

I denne guiden går vi gjennom den beste metoden for å identifisere bankenes billigste forbrukslån i Norge.

Begynn med å undersøke markedsprisene

Til å starte med bør du begynne med å undersøke priser og vilkår hos så mange banker som mulig.

For å gjøre dette har du 3 alternativer:

 1. Se hvilke forbrukslån som er billige hos Forbrukslån.no eller en lignende side.
 2. Sammenlign banker via en offentlig side, lik Finansportalen.
 3. Undersøk vilkår og priser på hjemmesiden til hver bank.

Rentene på lån uten sikkerhet i Norge spriker mye mellom hver bank. Hos noen banker er det i teorien mulig å låne penger uten sikkerhet til en rente ned mot 7-tallet, mens andre har en rente som begynner fra omkring 25%.

På bakgrunn av dette er det viktig å undersøke prisene grundig hos flere banktilbydere før man bestemmer seg.

Det enkleste alternativet er å sammenligne flere forbrukslån samtidig på en forbrukerportal. Her finner du som oftest en komplett oversikt over følgende:

 • Forbrukslånets rentesats (både nominell og effektiv).
 • Hvilken tidsperiode som tilbys for tilbakebetaling.
 • Tilgjengelige lånesummer og gebyrene som kreves.

Derfor er det ikke lett å vite prisen på forhånd

Forbrukslån og andre typer usikret kreditt er unike produkter, ettersom man aldri kjenner til prisen på forhånd. Bankene vil ofte lokke deg med et tilbud om lav rente, men i realiteten vet man ikke hva prisen lander på inntil banken har håndtert søknaden.

Hvorfor er det slik?

Årsaken er den at banken priser lånet i tråd med sjansen for at lånet ikke betales tilbake (misligholdes). For å fastsette prisen vil de se på kredittscoren til den som søker.

En kredittscore er et tall som viser styrken til lånesøkers privatøkonomi. Den baseres på lånesøkers totale gjeld, formue, inntekt og en del andre punkter.

Har du god kredittscore vil banken også være villig til å gi deg sitt billigste forbrukslån. Til gjengjeld vil de med dårlig betalingsevne måtte betale den dyreste renten.

En annen metode er å søke hos en megler

Den beste metoden for å finne det billigste lånet er muligens å bruke en megler.

Grunnen til det er følgende:

Hos megleren fyller du kun ut 1 søknad. Det tar rundt 20 minutter å gjennomføre og megleren vil deretter videresende søknaden til alle sine partnerbanker.

De beste forbrukslånmeglerne har i dag et sted mellom 15-20 partnere. Det betyr at hver av disse bankene og finansieringsselskapene vil vurdere søknaden. Hvis de godkjenner søknaden vil de sende deg et uforpliktende tilbud.

Når du har mottatt tilbudene står du fritt til å velge det billigste forbrukslånet. Det har ikke noe å si hvilken bank man velger så lenge man får lavest mulig rente. Forbrukslån gir deg kun tilgang på penger og mål nummer 1 bør alltid være å holde kostnadene til et minimum.

Det finnes en annen metode

Den siste metoden for å finne billigste forbrukslån er forbundet med litt risiko, og er i utgangspunktet ikke noe som anbefales. Den innebærer å søke om lånet sammen med en annen person.

På bankspråket kalles det enten kausjonist eller medlåntaker. Her vil en annen person pådra seg et likt ansvar for at forbrukslånet tilbakebetales som avtalt.

Ergo: Hvis hovedlåntaker ikke betaler tilbake pengene som er lånt, vil banken kunne rette kravet mot kausjonisten.

Fordelen er at banken vil kunne gi en lavere rente fordi risikoen er lavere med 2 låntakere. Ulempen er at medsøker kan risikere å bli stilt økonomisk ansvarlig for et lån som tilhører en annen person.

En slik løsning passer kun i et fåtall situasjoner, når det er snakk om låntakere i nær relasjon. Et eksempel er ektefeller som skal pusse opp en felles leilighet, eller finansiere en feriereise før feriepengene kommer inn på konto.

Et par tips til slutt

Å identifisere Norge sitt billigste forbrukslån er ingen enkel prosess. Likevel er det verdt å bruke tid på det hele, da man kan spare store beløp med en lavere rente. Med prisdifferanser på flere titalls prosent risikerer du å betale tusenvis av kroner mer enn du burde.

Vær samtidig bevisst på forholdet mellom det som kalles effektiv og nominell rente. I det du mottar tilbud fra banken må du alltid holde øye med den effektive satsen, da den inkluderer alle gebyrer og ekstraomkostninger for å låne penger.

Kilder:
https://www.ssf.no/privat/lane/forbrukslan/