Category: Forbrukslån

Forbrukslån – slik foregår prosessenForbrukslån – slik foregår prosessen

Det kan være mange grunner til at noen trenger et forbrukslån. Kanskje skal man pusse opp, reise på ferie eller rett og slett trenger litt ekstra penger en periode. Mange banker, som for eksempel Bluestep, Nordea og Sparebanken, tilbyr forbrukslån. For mange kan det være vanskelig å forstå prosessen rundt å søke forbrukslån, og ikke minst like vanskelig å velge riktig bank.

For å få innvilget et forbrukslån må man gjennom en kredittsjekk for å vise at man kan og vil betale tilbake lånet man eventuelt får innvilget. Denne typen lån krever ikke sikkerhet gjennom pant i for eksempel eiendom. Det er altså kredittsjekken som avgjør om man får lånet eller ikke. Med en gang man har blitt sjekket og godkjent, vil lånet komme på konto i løpet av 1–2 virkedager.

Kriterier for å få forbrukslån

For å få forbrukslån finnes det en del kriterier man må oppfylle. Dette er for at banken i størst mulig grad skal kunne være sikker på at man kan betale ned lånet, og at det er forsvarlig å gi det ut. Det første kriteriet er at man må være mellom 23 og 70 år. Det er altså ikke nok å være over 18 år og myndig.

Det andre kriteriet er at man må være norsk statsborger. Hvert fall for å få innvilget et forbrukslån i Norge. Har man statsborgerskap i et annet land enn Norge, kan man søke om forbrukslån i det landet. Det siste kriteriet er at man må ha en fast inntekt. Dette kriteriet er både for banken sin del, og ens egen. Det er sjelden lurt å la et forbrukslån forrente seg.

Hva er viktig å tenke på når det gjelder forbrukslån?

Det aller viktigste å tenke på når man skal søke om forbrukslån, er at man skal betale det tilbake. Et forbrukslån er ikke penger man får, men penger man låner av banken. Forbrukslån har som regel høyere renter enn andre lån, og betaler man ikke avdragene innen de gitte fristene vil lånet forrente seg. Det er en dårlig idé i og med at totalkostnaden av lånet da blir høyere enn antatt.

Når man skal regne på totalkostnad og nedbetaling av et forbrukslån, må man gjøre utregningene sine basert på effektiv rente. Det blir ofte oppgitt nominell rente, men effektiv rente er det man skal ta hensyn til. Det vil si at man legger inn alle kostnader, for eksempel gebyrer, i regnskapet. På denne måten slipper man uforutsette utgifter og har full kontroll over hva man skal betale.

Nedbetaling av forbrukslån

Et forbrukslån må til syvende og sist betales ned. Helst med en gang. Da slipper man renter. Hvis ikke må det nedbetales over en bestemt periode. Nedbetalingsperioden blir man enig med banken om. Enten har banken en fast nedbetalingstid eller så kan man bli enig tatt i betraktning den økonomiske situasjonen og ønsket om å nedbetale. Økonomisk sett er en rask nedbetaling mer lønnsomt for lånetakere enn en lengre.

Det man må ta hensyn til når man skal nedbetale et forbrukslån, og andre lån for så vidt, er hvor mye man har råd til å nedbetale hver måned. Her bør det tas hensyn til økonomiske faktorer som lønn og andre faste utgifter. Utregningen bør ha med lånets størrelse og den effektive renten på lånet for å bli presis. Nedbetalingsperioden man kan få kan variere veldig.

Alternativer til forbrukslån

Et forbrukslån er objektivt sett ikke et gunstig lån, sammenlignet med andre lån. Noen ganger det likevel nødvendig å ta et slikt lån. Det man kan og bør tenke på i forkant av søknad om forbrukslån, er om det er helt nødvendig med et slikt lån. Kanskje finnes det andre alternativer som er bedre og mindre risikofylte. Noen ganger gjør det kanskje det ikke det.
Alternativer til et forbrukslån kan enten være økt inntekt på andre måter eller en reduksjon av utgifter. Det kan være å ta en ekstra deltidsjobb hvis man ikke allerede jobber hundre prosent. Det kan være å låne av en venn, et familiemedlem eller en bekjent. Da slipper man som regel å betale rente. Kanskje kan utgiftene senkes. Hvis man for eksempel har bil, kan man vurdere å selge.

Oppsummering av prosessen rundt forbrukslån

  • Mellom 23 og 70 år, norsk statsborger og fast inntekt
  • Effektiv rente
  • Nedbetalingstid

Viktige faktorer å tenke på når man vurderer å søke forbrukslån er blant annet nødvendighet, kriterier for innvilgelse, totalkostnad og nedbetalingstid. Forbrukslån kan for noen være en god løsning for å bedre økonomien en kort periode. Risikoen ligger i at man kanskje ikke greier å håndtere lånet. Da vil det forrente seg og man kan komme i en økonomisk knipe. Derfor bør søknad om forbrukslån vurderes nøye før søknad.